SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色

SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色

STYLE #92715-62
定價NT$ 4,980
NT$ 3,280
SIZE
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
COLOR
米金
數量

商品規格


璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋


  • 鞋面材質:布面+方鑽飾釦
  • 內裡材質 : 豚皮
  • 鞋墊材質:羊皮
  • 跟高:7cm
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-黑色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-黑色
定價NT$ 4,980
NT$ 3,280
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
SHINING PIXEL 璀璨名媛 方鑽飾釦尖頭高跟鞋-米金色
定價NT$ 4,980
NT$ 3,280