INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色

INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色

STYLE #92220-37

春夏商品滿千折百
定價NT$ 4,380
NT$ 2,499
SIZE
5
6
7
8
COLOR
鏡藍色
數量

商品規格


真皮寶石方頭涼跟鞋

  • 鞋面材質:牛皮
  • 內裡材質:豚皮
  • 鞋墊材質:羊皮
  • 跟高:5.6cm
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡藍色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡粉色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡粉色
定價NT$ 4,380
NT$ 2,499
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡白色
INA 真皮寶石方頭涼跟鞋-鏡白色
定價NT$ 4,380
NT$ 2,499