IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色

IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色

STYLE #92281-00

情人節精選商品1件折314元
定價NT$ 4,380
NT$ 1,885
SIZE
6
7
8
COLOR
粉藕色
數量

商品規格


亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋

  • 鞋面材質:羊皮
  • 內裡材質:豚皮
  • 鞋墊材質:羊皮
  • 跟高:4cm
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-粉藕色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-黑色
IDA 亮鑽羊皮尖頭涼跟鞋-黑色
定價NT$ 4,380
NT$ 1,885